Leiderschapscoaching

De leiderschap coaching is professionele begeleiding gericht op het behalen van individuele doelen van de leider. Het is een persoonlijk ontwikkeltraject gericht op de groei en professionele bekwaamheid van de gecoachte.

Het gaat hier bijvoorbeeld over een leidinggevende die een uitdaging heeft in het creëren van een effectieve teamcultuur, problemen heeft in de werkrelatie met een collega of vastloopt in zijn persoonlijke werkdrukbeleving en gezonde balans werk-privé. In het begeleidingstraject gaan we samen met de coachee op zoek naar belemmerende patronen in denken, ervaren en doen. Er ontstaat inzicht in eigen emoties en gedrag en er worden tools aangereikt om te werken met belemmeringen en weerstand. Hoewel de coaching gericht is op het verbeteren van de individuele leider zal deze zeker een positief effect hebben op de professionele dynamiek in de organisatie.

 

Situaties waarvoor de coaching kan worden ingezet zijn bijvoorbeeld:

  • Ontwikkeling van (startende) leiders
  • Het begeleiden van beoordelingstrajecten en slechtnieuwsgesprekken
  • Begeleiding van re-integratie
  • Begeleiden van leidinggevenden in een traject van cultuurverandering in de organisatie
  • Versterken van de relatie met doelgroepen zoals ouders, cliënten en medezeggenschapsorganen.

 

Opdrachtgevers

  • Leidinggevenden die inzicht willen verkrijgen in eigen functioneren op mentale veerkracht, communicatie, balans in werkdruk, persoonlijk leiderschap, organisatiecultuur en waardengericht organiseren.
  • Leidinggevende die een medewerker wil laten coachen voor persoonlijke groei en ontwikkeling ter voorkoming van uitval als gevolg van conflict, overbelasting en hiaten in leiderschapsvaardigheid
  • Organisaties die willen inzetten op de ontwikkeling van startende leidinggevenden door hen een traject van persoonlijke coaching aan te bieden

 

Een traject voor leiderschap coaching bestaat uit 8 bijenkomsten en start na een intakegesprek.
Wanneer er behoefte is aan extra coaching on the job, begeleiding van een teambijeenkomst of een training kan dit extra in de offerte worden opgenomen.

Neem contact op!

Fylgja

Een Fylgja is, volgens de Noord Scandinavische mythologie, een persoonlijke hulpgeest. Een metgezel die je volgt door het leven heen. Iedereen heeft een Fylgja, of je je er nou bewust van bent of niet. Je laten helpen door je eigen Fylgja kan grote voordelen en harmonie brengen op je pad in het leven.

Agenda

  • Op dit moment zijn er geen opkomende activiteiten.

Contact

© 2024 Fylgja Advies | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.